Platforma Obywatelska

Aktualności

20 stycznia 2017 Plebiscyt na Człowieka Roku Radia "Elka"

Jarosław Jankowski został Człowiekiem Roku w Plebiscycie Radia Elka i portalu elka.pl. Na dyrektora Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej, który otrzymał nominację za organizację rekonstrukcji Bitwy pod Wiatrakami, zagłosowało 43,2% internautów. W czwartek podczas uroczystej gali w klubie Heaven otrzymał statuetkę oraz nagrodę w postaci vouchera na weekend w Tarasach Wang w Karpaczu. Plebiscyt trwał cały rok. Co miesiąc kapituła konkursu nominowała do konkursu kilka osób, które w znaczący sposób wpłynęły na nasze lokalne środowisko. Wśród nich byli tacy, którzy odnosili sukcesy w sporcie czy w nauce, organizowali ważne przedsięwzięcia, pomagali potrzebującym, a nawet ratowali życie innym. Wszyscy poprzez swoją działalność sprawiali, że świat stawał się lepszy, ładniejszy lub ciekawszy. Warto nadmienić, że pierwszym laureatem plebiscytu na Człowieka Roku był Wojciech Ziemniak, który w tym roku nominowany był w kategorii Działacz Sportowy.

19 stycznia 2017 Spotkanie Parlamentarzystów Ziemi Wielkopolskiej z władzami rektorskimi UAM

18 stycznia odbyło się tradycyjne spotkanie Parlamentarzystów Ziemi Wielkopolskiej z władzami rektorskimi UAM. W trakcie spotkania został zaprezentowany m.in. program władz rektorskich na kadencję 2016-2020, program przygotowań do jubileuszu 500-lecia tradycji akademickich Poznania, program przygotowań do jubileuszu 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego. W spotkaniu wziął udział poseł Wojciech Ziemniak.

19 stycznia 2017 Szkoła w Nietążkowie z kolejnymi umowami

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie podpisał porozumienia z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie oraz Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Dzięki podpisanym dokumentom uczniowie, którzy realizowali program przysposobienia wojskowego, będą mieli zaliczoną część kursu przygotowawczego do Narodowych Sił Rezerwowych. odpisanie porozumień miało bardzo uroczystą oprawę. Podpisy na dokumentach złożyli: rektor Wojskowej Akademii Technicznej - płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - płk dypl. Piotr Kriese oraz starosta kościański - Bernard Turski, wicestarosta kościański - Stefan Stachowiak i dyrektor ZSP w Nietążkowie - Arleta Adamczak-Puk. W praktyce podpisane porozumienia dadzą możliwość organizowania konkursów i imprez o charakterze naukowym i patriotycznym. Wykładowcy z Akademii i Centrum będą przyjeżdżać też na zajęcia pokazowe do Nietążkowa, zwłaszcza chodzi o matematykę, fizykę i język angielski. W uroczystości podpisania umowy wziął udział poseł Wojciech Ziemniak. /elka.pl

18 stycznia 2017 Obchody 97 rocznicy powrotu Leszna do Polski

Tablica informacyjna opisująca wydarzenia z 17 stycznia 1920 roku stanęła przy skrzyżowaniu ul. 17 Stycznia i Grunwaldzkiej, obok pomnika Żołnierzy Garnizonu Leszno. -Chcemy przybliżyć mieszkańcom i gościom to bardzo ważne wydarzenie, ponieważ wciąż wiele osób nazwę ulicy 17 Stycznia kojarzy z wyzwoleniem Warszawy w 1945 roku - mówił prezydent Łukasz Borowiak. Pod odsłonięciu tablicy parlamentarzyści z posłem Wojciechem Ziemniakiem, samorządowcy, przedstawiciele wojska i służb mundurowych oraz instytucji i organizacji społecznych złożyli kwiaty pod pomnikiem Żołnierzy Garnizonu Leszno. Kwiaty złożono także w kwaterze Powstańców Wielkopolskich i na grobie dra Bronisława Świderskiego oraz pod Pomnikiem Wdzięczności Powstańcom Wielkopolskim na Placu Kościuszki.

18 stycznia 2017 Koncert Noworoczny dla Polonii berlińskiej

W sobotę 14 stycznia 2017 roku w Fontane Haus dzielnicy Reinickendorf odbył się Polonijny Koncert Noworoczny. Uroczystość została zorganizowana wspólnie przez Polską Radę Związek Krajowy i Konsulat Ambasady RP w Berlinie. Gwiazdą wieczoru był zespół The Postmann pochodzący z Polkowic, który wprowadził uczestników spotkania w legendarne czasy muzyki Beatlesów. Koncert był również okazją do przyznania nagrody „Najlepsi z Najlepszych” dla zasłużonych działaczy na rzecz środowiska polonijnego. Tradycyjnie wysłuchano kilku przemówień. Najbardziej radośnie zabrzmiało wystąpienie burmistrza dzielnicy Reinickendorf – Franka Balzera, który w najwyższych słowach uznania wyrażał się o Polonii w Berlinie. To nasz zbiorowy sukces, nie zamienimy go na pouczenia i zalecenia, jakie politycy oferują Polonii. ako drugi przemawiał Ambasador Andrzej Przyłębski, który złożył licznie zgromadzonej Polonii życzenia noworoczne oraz przedstawił główne aspekty polityki rządu polskiego wobec Polaków i Polonii na świecie. Wystąpienie Pana Ambasadora nie uwzględniało rzeczywistych oczekiwań Polonii, która przebywa na emigracji od wielu, wielu lat. Na duży plus urzędującego Ambasadora zasługuje fakt, że po raz kolejny spotyka się z Polonią w przeciwieństwie do swego poprzednika. Na pewno potrzebny jest nam dialog, byśmy się dobrze rozumieli. Powinnością Polonii było i jest kreowanie pozytywnego wizerunku Polaka na obczyźnie, dbałość o tożsamość kulturową, kultywowanie języka polskiego, co też czynimy w stu procentach i jeden więcej. Tymczasem obecna polityka, proponuje Polonii, by przyjęła postawę roszczeniową, byśmy pisali zażalenia i monity, byśmy żądali i protestowali. Myślę, że nie tędy droga i że nie powinniśmy przenosić nastrojów z polskiej sceny politycznej na salony niemieckie. Jesteśmy tutaj dobrowolnie z pełnym poszanowaniem tutejszych zwyczajów w wielokulturowym społeczeństwie. A Polsce dobrze służymy, jesteśmy dobrymi ambasadorami polskości, co potwierdzili w swoim wystąpieniu Ferdynand Domaradzki, a także poseł Wojciech Ziemniak – odwiedzający często berlińską Polonię./ http://blog-polonia.pl/noworoczne-spotkanie-polonijne/

16 stycznia 2017 Konferencja prasowa w Lesznie

Dzisiaj w Lesznie, w Biurze Parlamentarnym, odbyła się konferencja prasowa, której tematem były ostatnie wydarzenia w Sejmie. Podczas konferencji przedstawiłem plany zbierania podpisów poparcia pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie reformy oświaty. We wtorek, 17 stycznia, będzie gotowa ostateczna wersja pytania pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum. Natomiast 24 lub 25 stycznia organizacje i ruchy popierające zorganizowanie ogólnokrajowego referendum podpiszą wspólną deklarację na rzecz jego przeprowadzenia. Aby referendum się odbyło, inicjatorzy muszą zebrać co najmniej 500 tys. podpisów popierających inicjatywę. Referendum jest ostatnią szansą, aby zatrzymać przeforsowaną przez rząd PiS, wbrew samorządom i organizacjom działającym w sferze oświaty, reformę.

13 stycznia 2017 Zawieszenie protestu w Sejmie

Platforma Obywatelska zawiesza protest w Sejmie. Protest został zawieszony, ponieważ nie dopuścimy, żeby kiedykolwiek obrady Sejmu odbywały się bez obecności dziennikarzy. #PrawdziwaOpozycja udowodniła Polakom, że Jarosław Kaczyński jest niezdolny do kompromisu, a jego partia jest formacją antydemokratyczną i autorytarną. Udało nam się rządzącej wolność mediów w Sejmie. Będziemy twardo bronić państwa prawa!