Platforma Obywatelska

"Zasłużony dla Gminy Kościan"

5 stycznia 2018 r., podczas uroczystego Noworocznego Spotkania Gminy Kościan, Wojciech Ziemniak odebrał z rąk Wójta Gminy Andrzeja Przybyły i Przewodniczącego Rady Jana Szczepaniaka tytuł „Zasłużony dla Gminy Kościan” przyznany za szczególne zasługi dla rozwoju Gminy Kościan i jej mieszkańców.

Zgodnie z Uchwałą nr XXXII/404/17 Rady Gminy Kościan z dnia 29 listopada 2017 roku nadaje się Tytuł „Zasłużony dla Gminy Kościan” Panu Wojciechowi Ziemniakowi za szczególne zasługi dla rozwoju Gminy Kościan i jej mieszkańców. Uzasadnieniem do niniejszej uchwały jest przedstawienie dokonań Laureata.

Wojciech Ziemniak trafił do Racotu w 1981 roku jako nauczyciel wychowania fizycznego w miejscowej szkole podstawowej. Warsztat pracy, który tam zastał nie napawał optymizmem. Nie było sali gimnastycznej, brakowało również sprzętu sportowego. Ale była młodzież chętna do współpracy, głodna sukcesów sportowych, ciekawa „świata” i ludzi. Bardzo szybko znalazł „wspólny język” z dziećmi i zaraził ich pasją do sportu. Wkrótce pojawiły się pierwsze sukcesy jego podopiecznych, którzy zdobywali medale mistrzostw województwa w lekkiej atletyce i biegach przełajowych. Zaraził ich również miłością do podróży, co w pegeerowskim środowisku wiejskim początkowo spotykało się z oporem mieszkańców i niechęcią przełożonych. Ale Wojciech Ziemniak od początku miał niepokorny charakter. Jeśli pojawił się w jego głowie jakiś pomysł, to pomimo wielu przeciwności, potrafił doprowadzić do jego realizacji. Tak właśnie podczas wycieczki szkolnej w górach w 1982 roku wraz z młodzieżą założył Szkolny Klub Sportowy „Jantar”. Do swoich pomysłów potrafił zjednać sobie dzieci i współpracowników, z którymi umiejętnie potrafił dzielić się  odpowiedzialnością. Energia z jaką podchodził do swoich obowiązków napędzała go do kolejnych działań. Motywację czerpał z potrzeb środowiska, w którym się obracał. Aby przybliżyć młodzieży potrzebę aktywności fizycznej oraz piękno i kulisy sportu zaczął zapraszać lokalnych sportowców, a później olimpijczyków, którzy opowiadając o swoich sukcesach wzbudzali ciekawość wśród dzieci, które tym chętniej brały udział w zajęciach i zawodach sportowych. Atutem dla Wojciecha Ziemniaka była także jego pasja do fotografii. Najpierw pozwoliła mu znaleźć się na ważnych wydarzeniach i poznać wielu ciekawych ludzi, a później stworzyć wspaniałą dokumentację działań na rzecz Racotu i Gminy Kościan.

Jako nauczyciel w Racocie rozwinął biegi przełajowe, przyciągnął do tej miejscowości wiele sław polskiego sportu, organizował m.in. zimowiska w Śremie i biwaki w Osiecznej, doprowadził do wymiany międzyszkolnej z Comenius Schule w Duisburgu, przyczynił się do zaadaptowania dawnej klubokawiarni na pierwszą w gminie salę gimnastyczną, natchnął kilku swoich wychowanków do podjęcia z powodzeniem studiów na Akademii Wychowania Fizycznego. Te działania zostały dostrzeżone przez samorząd gminny.

Na początku lat dziewięćdziesiątych powierzono mu kierowanie Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kościanie oraz Szkołą Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Racocie. Jako dyrektor obu jednostek kontynuował tradycje imprez biegowych, postawił na rozwój sportu masowego oraz szeroko rozumianej rekreacji. Organizował rozgrywki gminne w najpopularniejszych dyscyplinach. Był mistrzem w organizacji festynów sportowo - rekreacyjnych. Doprowadził do zagospodarowania wielu placów na boiska piłkarskie i pomagał w zakładaniu klubów sportowych. W pracy szkolnej rozwinął działalność związaną z edukacją olimpijską. Zwieńczeniem tej idei były wyjazdy na igrzyska olimpijskie i wycieczki szlakiem miast olimpijskich, które uczniom otwierały „oczy na świat”, dawały możliwość kibicowania na największych arenach sportowych, poznawania innych kultur, uczyły tolerancji, dowartościowały i dawały poczucie braku kompleksów.

W tym czasie Wojciech Ziemniak mocno zaangażował się w działalność charytatywną, zwłaszcza na rzecz niepełnosprawnych. Poprzez organizowane w sołectwach zbiórki surowców wtórnych, a także loterie fantowe podczas licznych festynów i bali olimpijskich, udało się z jednej strony pozyskać mieszkańców do współpracy, a z drugiej uzbierać spore środki m.in. na rehabilitację Dominika z Januszewa oraz pomoc dla domów dziecka.

Naturalną koleją rzeczy było objęcie przez Wojciecha Ziemniaka posady dyrektora powstałego w Racocie w 2001 roku Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków. Pod jego kierownictwem szkoła realizowała wiele projektów edukacyjnych finansowanych ze środków zewnętrznych. To w tej placówce z jego inicjatywy zrodził się pomysł takich imprez integracyjnych dla środowiska dzieci, rodziców, seniorów i niepełnosprawnych, jak Racockie Igrzyska, Olimpiada Bez Barier czy Igrzyska Trzeciego Wieku. Ich rozmach i kontynuacja do dzisiaj, a także pozytywny wydźwięk, świadczą o zapotrzebowaniu na taką formę zabawy. 

Na początku XXI wieku Wojciech Ziemniak rozpoczął karierę polityczną, która dla środowiska naszej gminy przyniosła wiele wymiernych korzyści. Będąc radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i przewodniczącym Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki wspierał realizację inwestycji sportowo-oświatowych, m.in. budowy hal sportowo-widowiskowych w Starych Oborzyskach i Racocie. Jako Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wspierał działania zmierzające do utworzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Widziszewie, przebiegu i budowy drogi ekspresowej S5, modernizacji drogi wojewódzkiej W308 i projektowanej północnej obwodnicy Kościana. Wojciech Ziemniak cały czas pomaga w prowadzeniu i rozwiązywaniu wielu problemów społecznych i gospodarczych poprzez kontakty w ministerstwach i podległych im departamentach. Nie pozostaje obojętny wobec potrzeb ochotniczych straży pożarnych.

Za swoje zasługi Wojciech Ziemniak odebrał wiele medali, odznaczeń i wyróżnień. Jest m.in. laureatem tytułu „Człowiek Roku 1996” Radia Elka. Dwukrotnie w latach 1998 i 1999 uzyskał tytuł „Wielkopolanin Roku”. Trzykrotnie doceniano jego działalność na polu krzewienia idei olimpijskich. Z rąk działaczy Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbierał nagrodę „Fair Play” w 1998 roku oraz Trofeum Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego za promowanie sportu, kultury i nauki w roku 2011. W roku 2006 został laureatem tytułu „Mistrz Sportu, Mistrz Życia”. Na okolicznościowym grawertonie z tej okazji widnieje napis: „w uznaniu za pracę na rzecz włączania sportu w rozwiązywanie problemów społecznych oraz poprawę jakości życia społeczności lokalnych”.

Wojciech Ziemniak całą swoją karierę zawodową poświęcił na rzecz Gminy Kościan, a swoją pracą i działalnością społeczną położył ogromne zasługi dla rozwoju naszej „małej ojczyzny” i jej mieszkańców. Przy tym wszystkim był zawsze czuły na ludzką krzywdę i starał się pomagać innym.