81. rocznica napaści sowieckiej na Polskę

81. rocznica napaści sowieckiej na Polskę

W czwartek 17 września o godz. 12.00 odbyła się uroczystość upamiętnienia 81. rocznicy napaści sowieckiej na Polskę.
Na Starym Cmentarzu Parafialnym w Kościanie pod Krzyżem Katyńskim złożone zostały wiązanki kwiatów w hołdzie poległym. Przed złożeniem kwiatów Burmistrz Piotr Ruszkiewicz przypomniał w okolicznościowym przemówieniu wydarzenia związane z 17 września 1939 roku.
Krzyż Katyński został odsłonięty w 2007 roku na Starym Cmentarzu Parafialnym w Kościanie. Umieszczony został na kamiennym postumencie ze śladami po kulach karabinowych. Po obu stronach podstawy krzyża znajdują się tablice z nazwiskami zabitych przez NKWD mieszkańców Ziemi Kościańskiej.


Źródło: Urząd Miejski Kościana