Bieg im. dra. Henryka Florkowskiego

Bieg im. dra. Henryka Florkowskiego

7 listopada senator wziął udział w Biegu im. dra Henryka Florkowskiego z okazji 100. rocznicy Jego Urodzin. Pokonał połowę dystansu biegu czyli 5 km.