Krajowy Zjazd Szkolnego Związku Sportowego w Supraślu

Krajowy Zjazd Szkolnego Związku Sportowego w Supraślu

5 listopada senator uczestniczył w XVII Krajowym Zjeździe Delegatów Szkolnego Związku Sportowego w Supraślu na Podlasiu. Ponownie został wybrany członkiem Zarządu Głównego SZS.