Orlen Cup w Łodzi

Orlen Cup w Łodzi

4 lutego senator Wojciech Ziemniak wraz z 300-osobowa grupą dzieci i młodzieży z kilku szkół m.in. z Racotu, Brzezia, Krobi, Rawicza oraz Ostrzeszowa, a także Klubu Olimoijczyka z Puszczykowa obserwował zmagania znakomitych lekkoatletów w kolejnym mitingu LA - Orlen Cup w Łodzi.