Platforma Obywatelska

VIII kadencja Sejmu

Przynależność do komisji i podkomisji:

 

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży 16-11-2015    
14-01-2016   zastępca przewodniczącego
Komisja Łączności z Polakami za Granicą 16-11-2015   zastępca przewodniczącego

 

 

Sprawozdanie z działalności w czasie trwania VI Kadencji Sejmu RP 2007 - 2011

(stan na 29.08.2011r.)

SEJM

1.      Udział w 98 posiedzeniach Sejmu.

2.      Udział w 7985 głosowaniach (98.39% przeprowadzonych dotychczas).

3.      Liczba wystąpień:

 • 58 wystąpień w imieniu Klubu PO;
 • 4 zapytania;
 • Pytanie w sprawie wykorzystania złóż gazu w Wielkopolsce na przykładzie złóż w Kościanie, Grodzisku Wielkopolskim, Międzychodzie i okolicach Poznania.

4.      Zgłoszenie 33 interpelacji poselskich.

5.      Praca w komisjach:

a)     Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (od 15.11.2007)

 • 177 posiedzeń;
 • Praca w charakterze zastępcy Przewodniczącego w Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej (od 11.03.2008 do 04.09.2008);
 • Praca w Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego i poselskiego projektów ustaw o sporcie (od 04.11.2009 do 05.01.2010).

b)     Komisja Łączności z Polakami za Granicą

 • 89 posiedzeń.

c)      Komisja Obrony Narodowej (od 15.11.2007 do 19.12.2007).

d)     Komisja Zdrowia ( od 19.12.2007 do 23.01.2008).

6.      Praca w zespołach parlamentarnych:

 • Parlamentarny Zespół Sportowy (od 11.02.2008); 
 •  Parlamentarny Zespół Sportu Akademickiego (od 05-11-2009);  
 • Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Sportu Szkolnego (od 12.04.2011);  
 • Poselski Zespół Strażaków ( od 06.12.2007).

7.      Udział w przygotowaniu projektu ustawy gwarantującej świadczenia paraolimpijczykom oraz doprowadzenie do uchwalenia ustawy.

8.      Aktywny udział w pracach nad ustawą o sporcie, która uregulowała m.in. zagadnienia związane ze sportem wyczynowym.

9.      Udział w uroczystościach parlamentarnych i narodowych (m.in. wraz z delegacją parlamentarzystów w  uroczystościach beatyfikacyjnych Jana Pawła II w Rzymie).

10.  Uczestnictwo w zajęciach parlamentarnego zespołu sportowego:

 • Międzynarodowy Turniej Parlamentarny w Turcji,
 • Okolicznościowe mecze piłkarskie m.in. TVN – Politycy, Orły Górskiego – Znani i Lubiani,
 • Okolicznościowe turnieje charytatywne.

11.  Uczestnictwo w Parlamentarnych Rekolekcjach oraz Parlamentarnych Pielgrzymkach na Jasną Górę.

12.  Uczestnictwo w Dniach Skupienia Klubu PO w Krakowie - Tyńcu oraz na Świętej Górze w Gostyniu.

 

PRACA W OKRĘGU WYBORCZYM

1.      Liczne interwencje w sprawach indywidualnych.

2.      Pomoc w pozyskaniu funduszy  na budowę boisk wielofunkcyjnych:

 • Gmina Kościan – 2 obiekty
 • Miasto Kościan
 • Czempiń
 • Rawicz
 • Jarocin
 • Janków Przygodzki
 • Osieczna.

3.      Pomoc w pozyskaniu środków na remont Kościoła w Gostyniu.

4.      Z zaproszenia do przyjazdu do Kościana skorzystali:

 •  Premier RP Donald Tusk – 2008;
 •  Wiceminister Infrastruktury Zbigniew Rapciak – 2008;
 •  Wiceminister Rolnictwa Kazimierz Plocke – 2008;
 •  Minister Sprawiedliwości Krzysztof  Kwiatkowski – 2010;
 •  Wiceminister Zdrowia Jakub Szulc – 2010;
 •  Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej – Jarosław Duda – 2011.

5.      W latach 2007 -2013 członek Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie.

6.      Pozyskanie sprzętu sportowego dla szkół i klubów (m.in. w ramach akcji „Zapobiegania agresji poprzez sport” – 35 szkół otrzymało zestawy o wartości 4000 zł).

7.      Pomoc w pozyskaniu funduszy na zajęcia rekreacyjno – sportowe ( Czempiń, Kościan, gmina Kościan, KKS Obra, KKS Gostyń oraz na Zawody Sikawek Konnych w Cichowie).

8.      Liczne spotkania w terenie (szkoły, Uniwersytety Trzeciego Wieku itp.).

9.      Organizowanie spotkań z ministrami, instytucjami w Warszawie – m.in. w Ministerstwie Infrastruktury z ministrem Cezarym Grabarczykiem i sekretarzem stanu Tadeuszem Jarmuzewiczem oraz Komitetem Opiniującym Plany Inwestycyjne.

10.  Organizowanie wycieczek młodzieży do Sejmu.

11.  Wspieranie inicjatyw lokalnych (szkoleń, festynów, fundowanie nagród).

12.  Udział w licznych spotkaniach, uroczystościach (kalendarium – www.ziemniak.pl).

13.  Uczestnictwo w pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę.

 

NIEPOWODZENIA

1.      „POLMET”

2.      „Wieczorynka”

3.      Niektóre sprawy indywidualne, m.in. mieszkaniowe, dotyczące pomocy w poszukiwaniu pracy.

DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA

1.      Wice prezes Akademii Mistrzów Sportu – Mistrzów Życia (od 2006 r.)

2.      Prezes Szkolnego Związku Sportowego (od 2008 r.)

3.      Wybór do Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz na przewodniczącego Komisji Terytorialnej i Sportu dla Wszystkich (2009 r.).

4.      Nagrody i publikacje:

 • Trofeum Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w uznaniu za promowanie sportu, edukacji i  kultury wśród młodzieży
 • „Rzeźbiarz olimpijskich serc” – bohater wyróżnionego opowiadania olimpijskiego w konkursie im. Jana Parandowskiego;
 • „Nawiedzony z Racotu” – bohater pracy konkursowej  w ramach konkursu Fundacji Batorego „Niepokorni XX Wieku”;
 • „Kronika Sportu Polskiego 2009” – rozdział Osobowości Sportu Polskiego;
 • II Miejsce w plebiscycie na Człowieka XXX-lecia „Panoramy Leszczyńskiej”.

5.      Organizowanie wyjazdów młodzieży na zawody sportowe w kraju i zagranicą    (w tym na Igrzyska Olimpijskie w Pekinie i Vancouver).

6.      Organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych, także dla osób niepełnosprawnych – „Olimpiady bez Barier” w Racocie oraz „Olimpiady bez Granic” w Lesznie.

7.      Organizowanie Biegów Przełajowych oraz Biegów Olimpijskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

8.      Propagowanie w sposób szczególny zdrowego i sportowego trybu życia poprzez czynny udział w biegach, maratonach pływackich, zawodach narciarskich, w obozach rowerowych.