130-lecie OSP Czempiń

130-lecie OSP Czempiń

W sobotę, 4 czerwca, jednostka OSP Czempiń obchodziła jubileusz 130-lecia swojego istnienia. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele w Czempiniu, po której druhowie, zaproszeni goście oraz mieszkańcy przemaszerowali na plac przed budynkiem Tlenowni. Marszowego rytmu nadawała Orkiestra Dęta OSP Kościan wraz z mażoretkami Rytmix Kościan.

Sobotnie obchody 130-lecia OSP Czempiń zaszczycili swą obecnością przybyli Goście a wśród nich między innymi:

Wojciech Ziemniak – Senator RP,
st. kpt. Szymon Klemenski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie,
dh Tomasz Grzelczyk – członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Poznaniu a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kościanie,
Konrad Malicki – Burmistrz Gminy Czempiń,
Andrzej Socha – Zastępca Burmistrza Gminy Czempiń,
Maciej Głochowiak – Przewodniczący Rady Miejskiej w Czempiniu,
Kazimierz Dembny – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Czempiniu,
dh Tomasz Teszner – Komendant Gminny ZOSP RP w Czempiniu,
dh Jan Kasperski – długoletni były Komendant Gminny ZOSP RP w Czempiniu,
Katarzyna Hohorek – Dyrektor Centrum Kultury w Czempiniu.
Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku dh Tomaszowi Grzelczykowi Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kościanie. Następnie miało miejsce odegranie Mazurka Dąbrowskiego, podczas którego podniesiono Flagę na maszt.

W dalszej części obchodów 130-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Czempiniu wręczono odznaczenia.

Złotym Znakiem Związku OSP RP odznaczono:

druha Tomasza Kubasika z OSP Czempiń.
Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: 

dh Adam Buchwald z OSP Czempiń;
dh Artur Kubiak z OSP Czempiń,
dh Tomasz Habernik z OSP Czempiń,
dh Miłosz Borowiak z OSP Czempiń.
Odznaką „Strażak Wzorowy” odznaczeni zostali druhowie z OSP Czempiń: 

dh Dawid Rajman,
dh Mariusz Wawer,
dh Norbert Orłowski,
dh Sławomir Wawer.
Odznaką „Za Wysługę Lat” odznaczono: 

Za Wysługę 55 Lat
Druh Stanisław Duszyński – OSP Borowo
Za Wysługę 40 Lat
Druh Tomasz Kubasik – OSP Czempiń
Za Wysługę 35 Lat
Druh Zbigniew Mikołajczak – OSP Czempiń
Za Wysługę 30 Lat
Druh Jarosław Mikołajczak – OSP Czempiń
Za Wysługę 10 Lat
Druh Norbert Orłowski – OSP Czempiń
Następnie podczas uroczystego apelu głos zabrali zaproszeni goście. Podziękowali strażakom i działaczom jednostki OSP Czempiń za poświecenie, za trud i ciężką służbę, pogratulowali jubileuszu i złożyli najlepsze życzenia dla strażaków.

Na zakończenie uroczystego apelu dokonano przecięcia wstęgi i uroczystego otwarcia wystawy poświęconej jubileuszowi 130-lecia OSP Czempiń oraz jednostkom OSP z terenu gminy Czempiń.

Wystawę „130 lat Ochotniczych Straży Pożarnych Ziemi Czempińskiej” zorganizował Pan Eryk Nowicki – pracownik Izby Muzealnej w Czempiniu, pod kierownictwem dyrektor Centrum Kultury Czempiń – Pani Katarzyny Hohorek. Organizację wystawy wsparło wielu Ochotników Gminy Czempiń i jednostka OSP w Kościanie.

 źróło: https://kosciannasygnale.pl/2022/06/06/jubileusz-130-lecia-osp-czempin/