Działalność polityczna

Komisje

W tej kadencji pracowałem w dwóch komisjach: Łączności z Polakami za Granicą, której byłem wiceprzewodniczącym oraz Edukacji, Nauki i Młodzieży. Komisja LPG zajmuje się sprawami Polonii i Polaków przebywających lub mieszkających za granicą. Podczas jej posiedzeń omawiamy różne ich problemy. Odbywamy również wyjazdy zagraniczne do Polaków. Uczestniczyłem w kilku delegacjach zagranicznych (m.in. do Islandii i Niemiec) oraz reprezentowałem Komisję w różnych wydarzeniach polonijnych, takich jak obchody Światowego Dnia Polonii w Belgii i we Włoszech. Uczestniczyłem w Igrzyskach Polonijnych Górnej Austrii w Linzu oraz w gali „Polonicus” w Akwizgranie.

Komisja Edukacji i Nauki w głównej mierze zajmowała się przeprowadzoną reformą edukacji oraz omawiała różne problemy szkolnictwa wyższego oraz nauki. Działalność sejmowa

Byłem też członkiem następujących grup bilateralnych:

  • Polska – Republika Korei
  • Polska – Arabia Saudyjska
  • Polska – Turcja (wiceprzewodniczący)
  • Polska – RPA
  • Polska – Japonia

Należę do:

  • Parlamentarnego Zespołu Sportowego (w którym pełnię funkcję skarbnika)
  • Parlamentarnego Zespołu Strażaków