25-lecie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie.

25-lecie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie.

"Cieszymy się, że stanowimy ponad 300-osobową zintegrowaną rodzinę, a działalność edukacyjna, rekreacyjna i kulturalna stała się ważną dziedziną naszego życia. Miło nam, że różnorodne formy uniwersyteckiej pracy znalazły uznanie wśród osób starszego pokolenia miasta Leszna i okolic" - to słowa Marii Zielony, prezeski Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie zamieszczone w jubileuszowej publikacji. Organizacja świętuje bowiem 25 lat działalności. 

Uroczystość zorganizowana z tej okazji odbyła się na Zamku SIMP w Rydzynie, a sala była zapełniona do ostatniego miejsca, przede wszystkim przez słuchaczy UTW. 

- Uniwersytet Trzeciego Wieku jest odskocznią od codzienności. Mam miły obowiązek wyjść na zajęcia, na których spotykam się z koleżankami. To bardzo fajnie - mówiła Izabela Streubel, jedna z pań, które w UTW są od początku.

- Dla mnie UTW spełnia marzenia, na które nie było czasu, gdy była praca zawodowa - mówiła z kolei Barbara Łaszczyńska. Słuchaczką UTW jest od tego roku.

Gratulacje z okazji jubileuszu złożył senator Wojciech Ziemniak.

- W różnych sekcjach, które macie każdy może się wykazać. A ważne jest to, że Wam się chce. I życzę, by wam się długo jeszcze chciało. 

- UTW to jest coś więcej niż stowarzyszenie. Jest silne dzięki liderom. Wielkie podziękowania należą się tym, którzy tworzyli to stowarzyszenie i działają w nim, są jego siłą i realizują cenną misję dla miasta Leszna - podkreślał wiceprezydent Adam Mytych.

- Platforma funkcjonowania w takim uniwersytecie jest niezwykle potrzebna do budowania wspólnoty, w której każdy chce być. Cieszę się, że państwo macie chęci - mówił wicestarosta leszczyński Maciej Wiśniewski.

- To wielki zaszczyt, że mogę uczestniczyć w tej uroczystości - mówiła Wiesława Borczyk, prezeska Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW. - To był piękny moment, kiedy w Polsce rozpoczęła się działalność Uniwersytetów Trzeciego Wieku, jest kontynuowana i rozwijana. W imieniu federacji chcę podziękować Marii Zielony, która wnosi w życie ogólnopolskiej organizacji ciekawe inicjatywy. 

W uroczystości udział wzięły córki pierwszej przewodniczącej UTW Elżbiety Bogackiej, która nie mogła być obecna w Rydzynie. Wielokrotnie jej nazwisko padło, by podkreślić jak ważne było założenie stowarzyszenia dla miasta i jego mieszkańców.

Listy gratulacyjne przekazali minister Marlena Maląg, posłowie Jan Dziedziczak i Wiesław Szczepański.

Podczas jubileuszu uhonorowano słuchaczy z najdłuższym stażem, a są to: Maria Bożyk, Eugenia Kowalska, Maria Ławniczak, Elżbieta Maj, Irena Samol, Barbara Sołtysiak, Izabela Streubel i Kazimiera Wierzbińska. 

Honorowymi członkami UTW zostali Marcin Kochowicz, dyrektor Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych oraz Andrzej Zielony, instruktor sekcji brydżowej oraz Elżbieta Dyzert, przewodnicząca Rady Słuchaczy UTW.

Prawie 30 osób otrzymało dyplomy za Osobowość UTW.

 

źrółó: https://leszno24.pl/pl/11_wiadomosci/58841_25-lat-minelo-jak-jeden-dzien-jubileusz-utw-w-lesznie-zdjecia-.html