Spotkanie w ramach akcji #TuJestPrzyszłość w Śmiglu i Nowym Dębcu

Spotkanie w ramach akcji #TuJestPrzyszłość w Śmiglu i Nowym Dębcu

W maju odbyły się dwa zainicjonowane przeze mnie lokalne spotkania w ramach akcji #TuJestPrzyszłość. Tematyka spotkań skierowana była głównie do sołtysów, którzy mogi dowiedzieć się na nich o projektach ustaw o świadczeniach pieniężnych z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. W  spotkaniu na Dębcu wzięli udział m.in. poseł Grzegorz Rusiecki oraz Ireneusz Niewiarowski - Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Obecna była także nowo wybrana Radna Młodzieżowej Rady Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zosia Metzner. Poruszano także tematy dotyczące lokalnych problemów oraz aktualnej stytuacji politycznej i społecnzej w kraju.