Uroczyste sesje Rad Miejskich

Uroczyste sesje Rad Miejskich

Maj i czerwiec to miesiące, w których tradycyjnie obchodzone są święta miast. Rozpoczynają je uroczyste sesje Rad Miejskich - w tym roku miałem przyejmność wziąć udział w sesjach w Śmiglu, Czempiniu i Kościanie.

Dni Śmigla 2023 rozpoczęły się w piątek 19 maja  od uroczystej Sesji Rady Miejskiej Śmigla. Podczas niej wręczono ks. prałatowi Andrzejowi Szudrze tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Śmigiel.

Tradycyjnie Sesja Rady Miejskiej z udziałem radnych i zaproszonych gości zainaugurowała tegoroczne Dni Kościana. Podczas wydarzenia wręczono nagrody i wyróżnienia, w tym m.in. nagrodę "Kościan Dziękuje". Sesja odbyła się w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie. Zdecydowano się przeprowadzić ją właśnie w tym miejscu z uwagi na jubileusz 100-lecia pierwszej matury, który szkoła obchodzi w tym roku.

W dniu 3 czerwca 2023 roku w Centrum Aktywizacji Społecznej TLENOWNIA odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Czempiniu. Głównym punktem sesji było wręczenie medalu honorowego Gminy Czempiń, który uchwałą Rady Miejskiej w Czempiniu został nadany Pani Annie Borowczak – Białas za zasługi w działalności społecznej.